Zásady ochrany osobních údajů
(účinné ke dni 1. 7. 2019)

1. Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? Hlavním správcem osobních údajů aplikace a webových stránek nástroje Quoterra je Ing. Michal Veselý, IČO 03706966. Kontaktovat nás můžete na emailu quoterra.app@gmail.com.

2. Osobní údaje sbíráme za účelem zlepšování aplikace Quoterra a webových stránek quoterra.cz. Při používání našich služeb mohou být určité informace shromažďovány pasivně. Při využívání mobilní aplikace Quoterra, můžeme zprostředkovaně od našich dodavatelů (viz. bod 3) získat anonymizované informace o tom, jak na Vašem zařízení s aplikací pracujete. Na webových stránkách se jedná především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookie a navigační data (informace týkající se data a času Vaší návštěvy a informací, které jste vyhledávali, ukládali a zobrazovali). Hlavním účelem je zlepšení fungování aplikace, získání zpětné vazby a další správy a zlepšování našich služeb a dále pro účely přímého marketingu. Pro uvedené účely zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR).

3. Údaje z používání aplikace a webových stránek jsou shromažďovány také našimi dodavateli (zejména dodavatelé statistických, databázových a jiných softwarových nástrojů) prostřednictvím k tomu určených aplikací, a to zejména pro účely přímého marketingu. Údaje poskytujeme těmto třetím stranám:
a) společnost Google (nástroj Google Analytics - statistický nástroj, Google Firebase - statistický nástroj, Google AdMob - reklamní síť, Google Play Store - obchod se softwarem); (viz politika ochrany osobních údajů společnosti Google zde)
b) společnost Apple (obchod Apple AppStore - obchod se softwarem);
uvedené aplikace a společnosti mají vlastní zásady ochrany osobních údajů.

4. V případě zpracování Vašich osobní údaje zpracováváme a uchováme tyto údaje pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu, můžete kdykoliv podat námitku.

5. Jako uživatel máte možnost kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), který je subjektem příslušným k rozhodování těchto sporů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se, v případě jakýkoliv dotazů či nejasností, před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.

6. Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich Služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.


Apple App Store
Google Play Store

Kontakt: quoterra.app@gmail.com